Služby

Nami poskytované služby sú:

- poskytujeme poradenstvo v oblasti predchádzania nástupu výškovej choroby pri vysokohorských výstupoch

- vypracúvame tréningové a aklimatizačné plány

- realizujeme takéto plány v hypobarickej komore

- testujeme odolnosť človeka voči hypoxii

- testovanie činnosti prístrojov a zariadení v podmienkach nízkeho tlaku

Výšková choroba

Výšková choroba známa aj ako akútna horská choroba je stav spôsobený nedostatkom kyslíka vo vyšších nadmorských výškach. Keďže neexistujú konkrétne faktory, ktoré by priamo súviseli s citlivosťou na výškovú chorobu, môže postihnúť každého. Vyvolávajúcimi príčinami sú najčastejšie rýchly výstup a veľká fyzická námaha. Medzi včasné príznaky patria bolesti hlavy, únava, nevoľnosť. Varovnými príznakmi sú napríklad poruchy rovnováhy, náhly pokles výkonnosti a svetloplachosť. Tieto môžu prejsť až do halucinácií a neurologických porúch. Výškovej chorobe je možné predchádzať vhodnou aklimatizáciou a pomalým výstupom. Pozornosť je tiež potrebné venovať prvotným príznakom výškovej choroby a pri pretrvávajúcich príznakoch je nevyhnutné začať zostup.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky