Kde nás najdete:


Mgr. Miloslav Lisý

Sládkovičova 53
955 01 TOPOĽČANY


Email: hypobar@gmail.com

Mobil: 0903 731 421 , 0905 659 187 


Návštevu je potrebné telefonicky dohodnúť vopred.